Kørekort er en tillidssag!

Automatisk fartkontrol

Siden 2001 har politiet benyttet (bemandet) automatisk hastighedskontrol – det såkaldte ATK – som en del af politiets almindelige kontrolvirksomhed på færdselsområdet.

Ved automatisk hastighedskontrol anvendes en radar til at måle et køretøjs hastighed. Når radaren registrerer en hastighedsovertrædelse, tages der et fotografi af køretøjet og føreren. Måle- og fotoudstyret er monteret i en varevogn og betjenes af politiets særligt uddannede operatører.

Efter målingen af en hastighedsovertrædelse sender politiet et brev til den registrerede ejer (bruger) af køretøjet vedlagt fotografiet af hastighedsoverskridelsen.

I brevet bliver ejeren (brugeren) bedt om at oplyse, hvem der var fører af køretøjet på det pågældende tidspunkt. Når føreren er identificeret, sender politiet et bødeforlæg (evt. med tilkendegivelse om klip i kørekortet, betinget frakendelse eller kørselsforbud) til vedkommende.

Automatisk hastighedskontrol kan anvendes på ca. 2.500 udvalgte vejstrækninger fordelt over hele landet. Udpegningen af strækninger til automatisk hastighedskontrol sker efter følgende 5 kriterier:

  • Ulykkesbelastede strækninger
  • Skoleveje og veje ved institutioner
  • Gennemfartsveje gennem mindre byer
  • Veje med vejarbejde
  • Vejstrækninger, hvor hastigheden giver anledning til utryghed

Regeringen har i august 2012 besluttet at gennemføre en udvidelse af den eksisterende ordning med ATK-biler. Det sker som ét af en række nye initiativer i den trafiksikkerhedspakke, som regeringen i den forbindelse har præsenteret. Sigtet med at udvide den eksisterende ATK-ordning er hurtigst muligt at opnå en forbedring af færdselssikkerheden og samtidig sikre politiet effektive muligheder for vedvarende at kunne sætte ind med fartkontrol på de strækninger, hvor der er størst behov.

Udvidelsen af den automatiske hastighedskontrol indebærer, at antallet af politiets ATK-biler øges med yderligere 75 ATK-biler, så det samlede antal biler når op på godt 100. Den nye løsning kan være på plads inden udgangen af 2014.

På politiets hjemmeside kan du læse nærmere om brugen af ATK og finde oplysninger om, på hvilke strækninger der foretages automatisk hastighedskontrol.

No Comments Yet.

Leave a comment